Big Data voor startende ondernemers

Wil je als startende ondernemer aan de slag met de data die op dit moment bekend is van je huidige klanten of eventuele potentiële klanten? Dan is het belangrijk dat je gaat starten met het verwerken van big data. Als startende ondernemer zijn de 4 V’s van belang om te verwerken. De 4 V’s zijn: Volume, Variety, Velocity en Value.

Volume
Om de resultaten zo betrouwbaar mogelijk te maken, is het van belang dat er voldoende gegevens (data) bekend zijn over de doelgroep. Dat betekend dat er voldoende volume beschikbaar moet zijn. Een voorbeeld. Een jaar of 10 geleden weren bij vakantieparken aan bezoekers gevraagd om na afloop een evaluatie formulier in de vullen wat hun ervaring was gedurende het verblijf. Er werden weinig formulieren ingevuld en als er een formulier werd ingevuld was dit beperkt. In deze tijden kan je via Zoover uitgebreide recensies lezen over hotels etc. Hier worden veel data verzameld van mensen waardoor deze betrouwbaarder is.

Variety
Het is voor big data ook belangrijk dat de verzamelde data wel variërend is. Met variërend wordt bedoelt dat er verschillende soorten informatie beschikbaar is die allemaal iets zeggen over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld dat er over een vakantiepark niet alleen informatie is over de beoordelingen van het huisje maar ook van het zwembad. Voor deze V geldt ook, hoe meer variatie er zit in de gegevens hoe betrouwbaarder de voorspelling is.

Velocity
Velocity of ook wel snelheid is ook een belangrijke factor in big data. Hoe sneller de data bekend zijn hoe sneller hier op ingespeeld kan worden. Een voorbeeld hiervan is: Het inspelen op de concurrentie door middel van het aanpassen van de prijzen. Kijk bijvoorbeeld bij elektronica winkels. Als winkel x stunt met de prijs wasmachines zal winkel y binnen een korte periode ook stunten met de prijzen van wasmachines.

Value
De verzamelde data moet uiteindelijk ook iets opleveren. Value is ook wel de waarde die de verzamelde data heeft. Vanuit de verzamelde date moet er een oplossing van een bestaand probleem uitrollen.

Bron: Frankwatching

Word Cloud "Big Data"