Content strategie voor MKB bedrijven

Veel MKB bedrijven hebben geen vast team die zorgt voor het ontwikkelen en plaatsen van geschikte content. Bij veel MKB bedrijven is weinig tot geen tijd om een goede content strategie op te zetten. Door het doorlopen van deze 7 stappenplan/tips kan je als MKB bedrijf je content strategie beter en functioneler indelen.

Stap 1: Houd je doel voor ogen
Het stellen van een doel helpt je bij het invullen van de content. Wat wil je precies bereiken? Dit kunnen verschillende doelen zijn zoals: Meer bezoekers op de website, meer leads binnen halen of online beter gevonden worden. Om een doel te bereiken moet de content zo ingericht worden dat klanten of potentiële klanten getriggerd worden om een bezoek te brengen aan je website of een product aan te schaffen.

Stap 2: Strategie bepalen
Uit onderzoek is gebleken is dat ongeveer de helft van de marketeers in Europa geen content strategie hanteert. Het bepalen van je content strategie helpt je bij het invullen van de content. Een handige lijst om uit te werken voordat je daadwerkelijk begint met het invullen van de content is:
– Bepalen van je doelen.
– Bepaal je doelgroep. Welke informatie wilt je doelgroep ontvangen?
– Wie binnen je bedrijf wordt verantwoordelijk voor het creëren van de content?
– Welke vormen van content ga je gebruiken? Bijvoorbeeld, blogs, video’s, handleidingen etc..

content_marketing_01

Stap 3: Ontwikkel onderwerpen
Nu je jouw doel en strategie bepaald hebt moet je gaan kijken naar welke content past bij het behalen van jouw doelen. Je gaat onderwerpen zoeken waarover je kan schrijven om je doel te bereiken. Bijvoorbeeld: je wilt de verkoop van een bepaald product verhogen. Om dit te kunnen realiseren kan je een review schrijven over dit product of een handleiding hoe je dit product moet gebruiken.

Stap 4: Ideeën vastleggen
Tijdens het ontwikkelen van onderwerpen kom je op verschillende ideeën. Om een goed overzicht te hebben over de ideeën die je hebt, is het verstandig om deze vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in een Excel of Word bestand. In dit bestand kunnen belangrijke dagen/tijden zoals de kerstperiode worden aangeven.

Stap 5: Schrijven van content
Je hebt al een aantal stappen doorlopen maar er staat nog niks op papier. Het is nu tijd om je ideeën uit te werken en te beginnen met het schrijven van de content. Aan de hand van de onderwerpen die je opgeslagen hebt ga je de content schrijven. Voor het schrijven van de content is het belangrijk dat er geen fouten worden gemaakt in grammatica & spelling.

content-marketing

Stap 6: Promoten van de content
De gemaakte content kan via verschillende manieren promoot worden. Denk hierbij aan Facebook accounts, LinkedIn accounts en via blogs. Er zijn verschillende platforms voor MKB bedrijven waar blogs etc. op geplaatst kunnen worden.

Stap 7: Meten van de resultaten
De laatste stap is het meten van de resultaten. Als ondernemer wil je graag weten wat voor resultaat je hebt behaald. Dit ook met de content die je geplaatst hebt. Wat heeft de content opgeleverd? Je kan bijvoorbeeld kijken hoeveel unieke bezoekers er zijn geweest op je website. Om resultaten te maken is Google Analytics een handig hulpmiddel.

Wilt u meer weten over content strategie? Neem dan contact op met het Starterscentrum.